MS är en autoimmun sjukdom

MS är en inflammationssjukdom där patienten får inflammationshärdar som stör nervsystemets funktion och som ofta kan ses i magnetkamerabilder. Sjukdomen orsakas av en störning i kroppens immunförsvar.

​​​​MS är en inflammatorisk sjukdom som påverkar hjärnan och ryggmärgen. Inflammationen orsakar inflammationshärdar i vävnaden som omger nerverna (myelin) som stör nervimpulserna och med tiden bildar ärrvävnad. Ärren förhindrar eller saktar ned nervsystemets förmåga att leda elektriska signaler mellan hjärnan och ryggmärgen samt kroppen. Nervsystemet och immunsystemet formar sig efter omständigheterna och en läkning av inflammationen syns ofta som en lindring av symtomen som MS orsakar.

Vad är MS?

Inflammationshärdarna uppstår på grund av en felfunktion i kroppens eget försvarssystem, immunsystemet. Vanligtvis attackerar immunsystemet mikrober som tränger in i kroppen. Immunsystemets avvikande reaktion mot kroppens egen vävnad orsakar sjukdomar som kallas för autoimmuna sjukdomar. Andra kända autoimmuna sjukdomar förutom MS är till exempel typ 1-diabetes, ledreumatism och autoimmun sköldkörtelinflammation. MS uppstår när de vita blodcellerna aktiveras och kommer genom blod-hjärnbarriären in i hjärnan och ryggmärgen. I nervsystemet tolkar de vita blodcellerna de normala strukturerna felaktigt som främmande och reagerar mot dem. Till följd av detta uppstår det inflammationshärdar som är aktiva under några veckors tid. När inflammationen läker bildas ärrvävnad som stör nervimpulserna. Grundorsaken till varför de vita blodcellerna aktiveras vid MS är okänd. Det finns än så länge ingen förebyggande eller botande behandling för autoimmuna sjukdomar, MS medräknad.

MS-placken syns i magnetkamerabilden

Inflammationshärdarna och ärrvävnaden syns i magnetkameraundersökningen av hjärnan och ryggmärgen i huvudsak i den vita substansen som innehåller mycket myelin. Myelinskidan som består av fetthaltigt myelin omger nervcellerna och den förbättrar nervernas förmåga att leda elektriska signaler samt skyddar och ger näring till nerven. Inflammationshärdarna och ärrvävnaden som syns i magnetkameraundersökningen av hjärnan och ryggmärgen kallas för MS-plack. Dessa syns typiskt som ovala förändringar. På grund av placken kallas MS för multipel skleros (lat. multiplex = många,​ sklerosis = förhårdnader).


Nästa sid​a

 

Uppdaterad  15.10.2019

Ei