Läkemedelsbehandling vid ett skov

En några dagar lång kortisonkur lindrar ofta skovet. Under kuren är det bra att skydda magens slemhinnor mot irritation.

​​​Under ett skov vid MS lindrar kortison många av de symtom som inflammationsreaktionen medför. Kortisonet doseras oralt eller via dropp på sjukhuset. Med kortisonbehandling kan alltså skovet gå snabbare över, men på lång sikt har detta ingen betydelse för sjukdomsförloppet vid MS. Oavsett hur kortisonet ges, är behandlingen oftast en sammanhängande 3–5 dagars kur. Innan kuren påbörjas säkerställer läkaren med blod- och urinprov att orsaken till att symtomen förvärrats inte är en bakterieinfektion. Man måste skilja mellan ett skov och en ökad intensitet hos MS-symtomen på grund av en infektion eller höjd kroppstemperatur, eftersom man i de sistnämnda fallen inte använder kortison.

Kortisonbehandlingen kan ha biverkningar, såsom rodnad och en hettande känsla i ansiktet, hög puls, överaktivitet och sömnlöshet, irriterad och svullen mage och förhöjt blodsockervärde. Med kortisonliknande läkemedel rekommenderas att man tar ett läkemedel som skyddar slemhinnorna i magen. På grund av de eventuella biverkningarna från kortisonet övervägs en läkemedelskur alltid noga.


Föregående sidaNäs​ta sida

 
Uppdaterad  15.10.2019

Kyllä