Stödet och erfarenheterna av andra i samma situation

Kamratstödet är ett nätverk av personer vars existens, hjälp och stöd är viktiga för många med MS.

​​

Med MS-diagnosen får symtomen ett namn och den sjuka insikt i att det finns andra som lever i en motsvarande situation. Kamratstödsnätverket stöder dem som insjuknat och hjälper i att minska upplevelsen om olikhet. MS-hoitajat ry samlar berättelser från andra i samma situation och kontaktuppgifter till dem för att sprida stöd bland MS-patienterna. Också lokala MS- och neuroföreningar i hela Finland som är medlemmar i Neuroförbundet ordnar olika evenemang och träffar för personer med MS och deras närstående, vilka fungerar som ett komplement till de stödfunktioner som tillhandahålls av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Du hittar kontaktuppgifterna till patientföreningen i ditt område via länken nedan till Neuroförbundets webbplats (på finska)

Lokala patientföreningena (Neuroförbundet)


Föregående ​sida

 
Uppdaterad  7.10.2019

Kyllä