Att anpassa ekonomin och den sociala tryggheten

När MS medför ett behov av ekonomiskt stöd eller annat stöd får du mer information hos FPA, Neuroförbundets rådgivning och din egen vårdenhet.

MS kräver också ekonomisk anpassning. Allt efter som sjukdomen framskrider kan det uppstå kostnader och behov av olika tjänster till exempel i fråga om läkemedelsbehandlingen, boendet, bostadens tillgänglighet och boendetjänster, sjukvård och rehabilitering, behovet av att röra på sig, studier, sysselsättning och arbetsoförmåga. Vid behov kan långtidssjuka få både bidrag och skattelättnader för att de ska kunna klara sig på egen hand och upprätthålla livskvaliteten. Socialarbetaren vid sjukhuset eller hälsovårdscentralen ger kostnadsfritt råd och hjälp i frågor kring sociala förmåner och socialtjänster. Du får information och råd om förmånerna även direkt på FPAs webbplats eller via Neuroförbundet. Mer information om olika slags boendestöd fås hos kommunens socialväsende. I praktiska frågor får du även hjälp av sjuksköterskan och rehabiliteringshandledarna vid din egen neurologiska enhet.

Du kan få FPAs ersättning för läkemedel som påverkas sjukdomsförloppet vid MS och som du tar själv oralt eller som sprutor. De flesta läkemedlen för MS omfattas av specialersättningen. För att få specialersättningen behöver du ett B-utlåtande av din behandlande läkare som lämnas till FPA för handläggning. FPAs beslut om ersättning måste finnas innan läkemedlet köps på apoteket.

Föregående sidaNästa sida

Uppdaterad  7.10.2019

Kyllä