Att anpassa arbetet och arbetsförmågan

Du måste inte berätta om MS för din arbetsgivare, men arbetsgivaren och företagshälsovården kan på olika sätt bidra till att du orkar i arbetet. Arbetet och arbetsplatsen kan oftast anpassas med många små förändringar.

​​​​​​​Hur arbetsförmågan bibehålls är individuellt hos personer med MS och en del kan arbeta fram till pensionsåldern. Arbetet är en viktig del av livet och identiteten. För många är arbetet en port från hemmets eller familjens privatsfär till ett offentligt jag. MS är en privat angelägenhet och den som insjuknat bestämmer själv om hen vill berätta om sjukdomen för chefen eller kollegorna. Oftast måste man ändå i något skede berätta åtminstone för en del av arbetsgemenskapen om MS för att få stöd i arbetet och för att andra ska kunna förstå symtomen. När man ansöker om ett jobb behöver man inte berätta om sjukdomen, om den inte påverkar hur man klarar av arbetet. Man måste ändå berätta om sjukdomen hos företagshälsovården, om man får frågan om kroniska sjukdomar.

Att anpassa arbetet

MS kan försämra funktionsförmågan och anpassningen till sjukdomen innebär ibland även anpassning av arbetet. Arbetsgivaren är skyldig att göra skäliga anpassningar för att den drabbade ska kunna klara av sitt arbete. Anpassningen sker oftast genom många små lösningar. Tröttheten under arbetsdagen kan undvikas genom att sänka temperaturen inomhus, varva mellan arbete och pauser och genom att säkerställa rätt arbetsergonomi och arbetsro. Att se till att arbetsplatsen är tillgänglig är en viktig del av anpassningen av arbetet. Man bör dessutom komma ihåg att arbetsmotivationen och arbetsklimatet påverkar arbetsförmågan hos personer med MS lika mycket som hos andra. Företagare måste själv se till att anpassa arbetsdagen och arbetsplatsen till de egna krafterna. Företagare bör även skaffa sig företagshälsovårdens tjänster.

Arbetsförmåga och rehabilitering

I ett tidigt skede under sjukdomen kan arbetsförmågan ibland försämras, men oftast kan detta avhjälpas genom behandling enligt symtomen och anpassning av arbetet. Arbetet kan även stöttas genom yrkesrehabilitering, arbetsprövning och fortbildning samt genom deltidsarbete. Arbetsuppgifterna kan ofta anpassas genom att ändra på uppgiftsbeskrivningen. Vid bedömning av arbetsförmågan utreder en neurolog hur symtomen påverkar arbetstagarens arbetsförmåga och en läkare vid företagshälsovården bedömer arbetstagarens förmåga att klara av kraven i arbetet. I samband med en längre period av arbetsoförmåga utreds möjligheterna att återgå till arbetslivet och rehabiliteringsbehovet. Avgörande för hur karriären löper är samarbetet mellan arbetstagaren, företagshälsovården och arbetsgivaren.Nästa sid​a

 
Uppdaterad  7.10.2019

Kyllä