Kamratstöd

Kamratstöd ges på tu man hand eller i grupp mellan personer som har liknande livserfarenheter eller livssituation.

​​​

Kamratstöd möjliggör delning av

  • information
  • personliga erfarenheter samt
  • praktiskt, emotionellt och socialt stöd.

Du hittar vägar till kamratstöd på Epilepsiförbundets webbplats (länk).

Epilepsiförbundet utbildar personer med epilepsi och deras anhöriga till karmatstödshandledare, det vill säga stödpersoner till andra sjuka.


Föregående sidaNäs​ta sida

 


​​

Uppdaterad  9.5.2019

Kyllä