Epilepsia.fi

Kamratstöd ges på tu man hand eller i grupp mellan personer som har liknande livserfarenheter eller livssituation.

Kamratstöd möjliggör delning av

  • information
  • personliga erfarenheter samt
  • praktiskt, emotionellt och socialt stöd.

Du hittar vägar till kamratstöd på Epilepsiförbundets webbplats (länk).

Epilepsiförbundet utbildar personer med epilepsi och deras anhöriga till karmatstödshandledare, det vill säga stödpersoner till andra sjuka.​​

Läs mer:

Avsnittet Kamratstöd på webbplatsen epilepsia.fi/epilepsialiitto


Föregående sidaNäs​ta sida

 


​​

 

Uppdaterad  9.5.2019