Anpassningsträning

Anpassningsträning ingår i en god behandling av epilepsi. Den hjälper att strukturera den egna livssituationen och att leva med epilepsi.

Anpassningsträning erbjuder information och stöd till personer med epilepsi och deras anhöriga. Målet med den är att handleda personen i egenvård och självständighet. (God medicinsk praxis-rekommendation: Epilepsi)

Kursernas innehåll

Anpassningsträningskurserna består av föreläsningar och praktiska erfarenheter av experter, gruppövningar samt hantering av känslor och upplevelser i anslutning till insjuknandet. Kurser som varar i flera dygn ordnas vid rehabiliteringsinrättningar eller kurscentraler. Dessutom ordnas kurser i vilka man kan delta hemifrån och även på nätet.
Anpassningsträning rekommenderas för personer som fått en epilepsidiagnos för att till exempel klargöra den egna situationen och de egna handlingsmöjligheterna samt för att erbjuda en möjlighet att hantera känslor i anslutning till insjuknandet.

Ansökan

Kurserna räknas som rehabilitering och är därför kostnadsfria. Deltagarna betalar endast reskostnaderna.

Deltagare har beskrivit betydelsen av kurserna:

 • mod, styrka, självförtroende
 • kunna hantera de egna angelägenheterna
 • man behöver inte skämmas – öppenhet
 • "jag öppnade ögonen" = det går ju faktiskt ganska bra för mig
 • ställa saker i relation till varandra – jag kan leva med detta
 • andra klarar av detta, det gör nog jag också
 • övervinna rädslor
 • det är lättare att acceptera mig själv nu

Känslor efter kursen:

 • mer hoppfull och tillitsfull
 • mer positiv
 • vågar se framåt
 • upplyft
 • hopp: jag duger fortfarande
 • jag känner mig piggare
 • man bör ta hand om sig själv
 • trots arbetslivets krav
 • jag klarar detta

Läs mer om Epilepsiförbundets rehabiliteringskurser


Föregående sidaNäs​ta sida

 
Uppdaterad  9.5.2019

Kyllä