Läkemedelsersättningar

Du kan få FPA-ersättning för epilepsiläkemedel med läkarens utlåtande.

De vanligaste epilepsiläkemedlen är läkemedel som omfattas av en så kallad specialersättning. När du köper dem betalar du endast en läkemedelsspecifik självrisk. För att få specialersättning krävs ett B-utlåtande från den behandlande läkaren. Utlåtandet skickas till FPA för behandling. Du får ett nytt FPA-kort med anteckning om rätten till specialersättning.

Från och med början av 2016 betalar du 50 euro själv för receptbelagda läkemedel innan FPA ersätter läkemedelskostnaderna. Efter initialsjälvrisken kostar läkemedel som omfattas av specialersättning 4,5 euro. Personer under 18 år betalar ingen initialsjälvrisk.

När du har betalat 610,37 euro för läkemedel per kalenderår, är den läkemedelsspecifika självrisken 2,50 euro.

Läs mer om

läkemedelsers​ättningar

Uppdaterad  10.5.2019

Kyllä