FPA:s handikappbidrag

Om epilepsin eller andra sjukdomar orsakar hjälpbehov och problem i vardagen, bör man kontrollera om man har rätt till FPA:s handikappbidrag.

​​​​

Med handikappbidrag avses handikappbidrag för personer under 16 år, handikappbidrag för personer över 16 år och vårdbidrag för pensionstagare. Syftet med dem är att stödja förmågan att klara sig själv och kompensera kostnader som orsakas av en sjukdom. Grunderna för att bidraget ska beviljas är till exempel behov av hjälp, handledning eller övervakning på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. För att ansöka om handikappbidrag krävs ett C-utlåtande från läkaren. Handikappbidraget är skattefri inkomst.

Läs mer om grunderna för beviljande och ansökan av:

FPA:s handikappbidrag


Föregående sidaNäs​ta sida

 

Uppdaterad  10.5.2019

Kyllä