Välkommen

Denna egenvårdsguide är riktad till vuxna som diagnosticerats med epilepsi. Du kan bekanta dig med den ett avsnitt åt gången, i den ordning som är aktuellt och intressant för dig.

​​​​​En epilepsidiagnos kommer ofta som en överraskning, "som en blixt från klar himmel". Först kan det vara svårt att förstå att det som hänt är sant. Även om kunskaperna om den egna sjukdomen så småningom ökar, tar det tid att anpassa sig till epilepsin och de förändringar i vardagen som den innebär. När man lär känna sin epilepsi uppkommer ofta många slags känslor och tankar: i början kanske rädsla, oro, kanske till och med ilska, men så småningom även allt mer tilltro till och hopp om framtiden.

Guiden strävar efter att lotsa dig framåt i utredningen av situationen. Dessutom är det bra att fråga om stöd i anslutning till sjukdomen från den egna vårdenheten. Även Epilepsiförbundet erbjuder många slags rådgivning, handledning och kamratstöd.

Guiden innehåller:

  • information om vanliga erfarenheter och känslor i anslutning till insjuknandet
  • tips på hur man söker tillförlitlig information
  • praktiska erfarenheter om epilepsi
  • reflektionsuppgifter om den egna livssituationen
  • metoder för att ta hand om sina egna resurser
  • stöd för att leva med epilepsi

Guiden har sammanställts av Minna och Andy tillsammans med rehabiliteringsinstruktör Eija Ahonen, epilepsiskötare Mirja Järviseutu-Hulkkonen, avdelningsskötare Jaana Kassinen, neurolog Kaisa Kotisaari samt rehabiliteringschef Marja Nylén från Epilepsiförbundet. Som källa har man använt egenvårdskursen "Sairaus sai nimen" (Sjukdomen fick ett namn) på webbplatsen Harvinaissairaudet.fi, som har sammanställts av psykolog Jari Aho och psykolog Minna Helkavaara och redigerats av Sirpa Arvonen.


Föregående sidaNäs​ta sida

 


​​

Uppdaterad  24.4.2019

Kyllä