Ta hand om dina resurser

I början kan det kännas som att insjuknandet tar upp hela ens liv. Att lära känna sin epilepsi kräver mycket resurser i början. Det är dock viktigt att fortsätta sitt normala vardagsliv med epilepsin.

Kroppen och sinnet är kopplade till varandra. Nedvarvning, avslappningsövningar eller rekreation har stor betydelse även med tanke på en välinställd epilepsi. Att hitta en balans mellan påfrestning och återhämtning kräver ofta att man provar sig fram och lyssnar till sig själv. Hur mycket vila behöver man i förhållande till den hektiska vardagen, arbetet eller motionsaktiviteterna? Du hittar en balans genom att prova dig fram. Rädslan för anfall och osäkerheten inför framtiden tar också på de mentala resurserna. Vilka slags tankar, aktiviteter eller diskussioner laddar dina batterier?

Din egen inställning (missnöje eller tillfredsställelse) till livets olika delområden påverkar resurserna, inte något absolut mätresultat. En person kan till exempel vara mycket nöjd med sin dåliga kondition, medan en elitidrottare inte är nöjd ens med sin topprestation.

Videoklipp: Minna berättar om hur man identifierar sina resurser

Övning 1: Kartläggning av resurser

Bedöm hur nöjd du är med livets olika delområden med skalan 0–10. 10 betyder att du är mycket nöjd med delområdet. På motsvarande sätt betyder 0 att du är mycket missnöjd.

Det sociala livet

 • kamrat- och vänskapsförhållanden

Arbetslivet

 • arbetssituation
 • arbetsuppgifter
 • arbetsgemenskap

Jag själv

 • mitt förhållande till mig själv
 • stresshantering, emotionell intelligens, emotionella färdigheter
 • tidsanvändning

Familj

 • förhållande till partner, barn, syskon och föräldrar

Ekonomi

 • ekonomisk situation, penninganvändning

Fysiskt välbefinnande

 • kondition, motionsvanor
 • matvanor
 • sex
 • berusningsmedel

Rekreation, fritid

 • hobbyer

Sömn, vila

 • mängd och kvalitet

Bedöm nu dina resurser med hjälp av följande frågor:

 • Hur mycket resurser har du?
 • Är dina resurser jämnt fördelade mellan olika delområden?
 • Hur kan du stärka de områden i livet, som just nu inte är på en tillfredsställande nivå?
 • Vilka saker kan du inte göra något åt utan endast påverka genom din egen inställning?
 • Vad ger dig glädje och styrka?

I bedömningen och planeringen kan du utnyttja webbplatsen nedan: Föreningen för mental hälsa i Finlands omfattande webbplats om hur du tar hand om dina resurser.

Övning 2: Meningsfulla stunder

Insjuknandet i epilepsi kan förändra vardagsvanorna. Man kan glömma även hobbyer eller trevliga aktiviteter för en stund eller så känns de inte längre viktiga.

Fundera på följande med tanke på din nuvarande situation:

 • Vilka aktiviteter som är viktiga för dig kan du fortsätta med?
 • Vilken tanke eller syssla njuter du av fortfarande?
 • Vilka små saker kan du unna dig själv?
 • Hur kan du visa medkänsla mot dig själv?

Föregående sidaNästa sida

Uppdaterad  17.5.2019

Kyllä