Din egen berättelse

Hur ser din berättelse ut? Du kan skriva ned den eller bara fundera för dig själv. Du kan även föra dagbok lite i taget om det känns naturligt. Att fundera över sin egen berättelse hjälper till att strukturera tankarna och känslorna.

​​

Här kommer några frågor för att du ska komma igång:

  • Hur skulle du berätta kort om dina symtom eller din epilepsi?
  • Vilka känslor väckte insjuknandet hos dig?
  • Vad har överraskat eller påverkat dig mest?
  • Vilka saker i ditt liv håller på att förändras i och med epilepsin?
  • Vilka saker är som tidigare?
  • Vad har hjälpt dig att orka?
  • Vilka saker ger dig styrka?

Om du vill kan du läsa din berättelse igen efter till exempel tre månader. Du kommer kanske att märka hur tiden utformar känslorna och berättelsen. Vad har förändrats och vad är som tidigare? Du kan även föreställa dig i förväg hur din berättelse och dina erfarenheter förändras i framtiden. Finns det något som du vill fundera över mer under de kommande månaderna?

Kan min berättelse hjälpa andra?

Tusentals personer som har epilepsi och är intresserade av epilepsi läser webbplatsen Hjärnhuset.fi. Skulle du vilja dela din berättelse med andra? På så sätt kan du kanske hjälpa andra. Om du vet orsaken till epilepsin eller dess typ, anger du det i början av berättelsen. Då är det lättare för läsarna att hitta en berättelse som har koppling till den egna sjukdomen och situationen.

Skicka berättelsen till aivotalo@hus.fi

Du får veta i förväg om din berättelse publiceras. Om vi föreslår ändringar i texten skickar vi den redigerade versionen till dig för godkännande innan den publiceras.

​​

Föregående sidaAvsnittet

 


​​

Uppdaterad  14.5.2019

Kyllä