Var diagnosticeras epilepsi?

Epilepsidiagnosen fastställs av en neurolog, i allmänhet på den neurologiska polikliniken vid ditt sjukvårdsdistrikts sjukhus. Undersökningarna förutsätter remiss från egenläkare.

​​

Remiss för behandling

För undersökning vid polikliniken inom den specialiserade sjukvården krävs remiss från läkare på hälsovårdscentralen eller privatläkare. En patient inom hälsovården kan påverka vid vilken enhet inom den specialiserade sjukvården behandlingen ska ske.

Ingen remiss behövs för akutvård vid akutpolikliniken.

Behandling inom den specialiserade sjukvården

Till den specialiserade sjukvårdens uppgifter hör diagnosticeringen av epilepsi och inledande av behandling. Behandlingsbesöken och varaktigheten av den specialiserade sjukvården fastställs separat för varje patient. Huvudprincipen är dock att epilepsipatienten kan flyttas från neurologiska polikliniken för uppföljning av hälsovårdscentralen eller husläkaren, om epilepsin är välinställd. Vid vissa epilepsisjukdomar kan läkemedelsbehandlingen avslutas efter en bestämd tid – möjligheten och riskerna bedöms av neurolog.

Om anfallen återkommer fortsätter behandlingen inom den specialiserade sjukvården med uppföljning av neurolog. Även planeringen och uppföljningen av graviditet hos kvinnor med epilepsi hör till den specialiserade sjukvården, likaså bedömningen av arbets- och körförmåga.

För att kunna kontrollera diagnosen och bedöma behandlingsmöjligheterna vid svår epilepsi, bör man överväga ytterligare undersökningar på en enhet inom den specialiserade sjukvården, där det finns en neurolog som är insatt i svår epilepsi och möjlighet till video-EEG-registrering. Kirurgisk behandling av epilepsi i Finland har koncentrerats till två center i Helsingfors och Kuopio.

Brådskande eller icke-brådskande behandling​

Ett utdraget epilepsianfall kräver akutvård.

Undersökningar av epilepsianfall, misstanke om och diagnosticering av epilepsi samt bakomliggande sjukdomar som kräver akut kirurgisk behandling, såsom hjärntumörer, kräver brådskande behandling.

Icke-brådskande behandling vid epilepsi rör särskilt långtidsbehandling. Även epilepsikirurgi i anslutning till behandling av svår epilepsi ingår oftast i icke-brådskande behandling.Föregående sidaNäs​ta sida

 
Uppdaterad  9.5.2019

Kyllä