Vad är epilepsi?

Ett epilepsianfall beror på en tillfällig störning i hjärnans elektriska aktivitet. Vem som helst kan drabbas av ett enskilt epilepsianfall. Personer med epilepsi får upprepade anfall.

​​​

Enskilt epilepsianfall

Följande kan öka risken för ett enskilt tonisk-kloniskt epilepsianfall:

  • många vaknätter
  • stress
  • avvänjningsfas vid alkohol- eller drogberoende
  • användning av vissa läkemedel.

Ett enskilt epilepsianfall leder inte nödvändigtvis till regelbunden behandling med epilepsiläkemedel. Läkemedelsbehandling är dock nödvändigt om anfallet beror på en hjärnsjukdom som avsevärt ökar risken för ett nytt anfall.

Epilepsi – benägenhet för upprepade epilepsianfall

Epilepsi diagnosticeras om personen har en avvikande benägenhet för att drabbas av upprepade epilepsianfall utan några särskilda riskfaktorer. Då kräver epilepsin regelbunden läkemedelsbehandling.

Epilepsi utgörs av en stor grupp neurologiska sjukdomar, som kan ha mycket olika

  • orsaker och debutålder
  • associerade problem
  • prognoser
  • behandlingsalternativ.

Hos majoriteten av patienterna kan epilepsin kontrolleras med behandling. Hos vissa patienter ger dock epilepsin stora besvär i livet trots behandling. Epilepsi kan vara förknippad med förutom anfall även neurologiska, intellektuella och psykiska problem samt problem i den sociala funktionsförmågan.


Föreg​​ående sidaNäs​ta sida

 


​​

Uppdaterad  9.5.2019

Ei