Första hjälpen vid komplexa partiella anfall

Läs här för att veta hur du ska agera om en person får ett komplext partiellt anfall.

Under anfallet verkar personen förvirrad och inte helt medveten om sin omgivning. Personen kan mekaniskt upprepa vissa rörelser, till exempel vandra omkring mållöst, gnugga händerna, plocka på sina kläder eller smacka. Medvetandet är dunkelt och personen vet inte vad som händer och kan inte svara sakligt på frågor.

  1. Håll dig i närheten av personen som fått ett anfall och försök vid behov leda denne så att hen inte skadar sig. Anfallet varar vanligtvis endast ett par minuter.
  2. Försök inte hindra att personen rör sig eftersom hen förmodligen kommer att göra motstånd.
  3. Låt anfallet gå över av sig självt. Ring nödnumret om anfallet inte gör över inom fem minuter.
  4. Säkerställ innan du lämnar personen att hen har återhämtat sig helt, kan svara på frågor och vet vart hen är på väg.

Ring nödnumret om personen har skadat sig själv under anfallet. Om du inte vet hur du ska agera, ring nödnumret 112.

Epilepsiförbundets anvisningar för första hjälpen (2016) har bearbetats av en arbetsgrupp som består av

Kai Eriksson, docent, TAYS Markku Kuisma, överläkare, docent, Akutvården vid HUCS, HUS Reetta Kälviäinen, professor, KUS, Epilepsicentrum och Östra Finlands universitet Jorma Lahikainen, regionsekreterare, sjukskötare, Epilepsiförbundet Kristiina Myllyrinne, expert, hälsa och första hjälpen, Finlands Röda Kors Marja Nylén, rehabiliteringschef, Epilepsiförbundet

Uppdaterad  9.5.2019

Kyllä