Studier

De flesta med epilepsi kan välja ett yrke, studera och arbeta utan att begränsas av sjukdomen. I valet av bransch är personlighet, kunskaper, kvalifikationer, styrkor och intresse avgörande.

​​

Vilka yrkesutbildningar passar personer med epilepsi?

Vid valet av utbildningsområde är det viktigt att man känner sig själv. Hos både dem som har epilepsi och alla andra är den egna personligheten, styrkorna, bristerna och intressena avgörande. Man bör fundera över en hurdan utbildning man är motiverad att gå och vilken bransch man vill arbeta inom. Vi mognar alla i olika takt och ibland hittar man sin bransch först efter att ha provat på en annan eller efter ett mellanår. Man bör diskutera hur epilepsin påverkar yrkesvalet med den behandlande läkaren.

Vilka yrkesutbildningar passar inte personer med epilepsi?

Personer med epilepsi kan inte arbeta som yrkesförare (buss-, taxi- och lastbilsförare eller förare av tunga fordon). Även luft-, sjö- och järnvägstrafiken samt brand-, räddnings- och polisväsendet har striktare hälsokrav. Lämpligheten av riskfyllda uppgifter bedöms från fall till fall. Om patienten får upprepade anfall trots behandling ska brandfarliga och explosiva miljöer, miljöer med risk för elolyckor samt arbete med byggnadsställningar undvikas. Lämpligheten av skiftarbete är individuellt – det är inte lämpligt om förändringarna i sömnrytmen och vaknätter ökar anfallsrisken, men epilepsin innebär inte ett absolut hinder för skiftarbete.

Patientens utbildnings- och arbetsmöjligheter kan påverkas förutom av anfallen även av en neurologisk sjukdom som finns bakom epilepsin.

Stöd för yrkesvalet

En ung person kan söka sig till en utbildning självständigt eller med stöd. En uppfattning om sig själv som student är avgörande, men den kan även förändras. Individuellt anpassade lösningar för personer med epilepsi kan finnas till exempel i en lärlingsutbildning. Det finns olika inlärnings- och studietekniker som man kan öva på. Samma tekniker passar inte alla. Om epilepsin orsakar mycket problem i studierna och man beslutar om yrkesinriktad rehabilitering, kan studierna genomföras vid en specialyrkesläroanstalt.

Om en ung person behöver stödåtgärder för sitt yrkesval och sina studier, ansvarar den behandlande läkaren för att göra upp en plan för den yrkesinriktade rehabiliteringen. Studievägledaren, hälsovårdaren och sjukhusets socialarbetare hjälper i frågor som rör studier, övergång till arbetslivet och byte av yrke. Man bör inte grubbla ensam, det finns stöd att få.

För personer som är över 16 år och har epilepsi ordnar Epilepsiförbundet kurser, med vilka man planerar ett självständigt liv i hemmet, den yrkesrelaterade framtiden och uppbyggandet av ett meningsfullt liv.Föregående sidaNäs​ta sida

 


​​

Uppdaterad  9.5.2019

Kyllä