Resor

En välinställd epilepsi är inget hinder för resor. Se till att ha en reseförsäkring samt regelbunden vilo- och måltidsrytm. Det är bra att även ta med en kort beskrivning av epilepsin och läkemedelsbehandlingen, som skrivs av läkaren.

Komihåglista för resenären

  • vaccinationer
  • reseförsäkring
  • läkemedel och recept i handbagaget
  • sov tillräckligt
  • undvik stress
  • ät och drick regelbundet
  • undvik alkohol
  • använd armband eller något annat epilepsimärke
  • njut av din resa

Reseförsäkring

Kontrollera vad reseförsäkringen täcker, eftersom villkoren skiljer sig åt. Utgångspunkten är att reseförsäkringarna endast ersätter sjukdomar som bryter ut under resan. De inhemska reseförsäkringarna ersätter dock i allmänhet även kostnader, antingen delvis eller helt, som uppstår på grund av plötslig eller oförutsedd försämring av en befintlig sjukdom. Om en före resan diagnosticerad sjukdom förvärras under resan och kräver akutvård, är förutsättningen för att få ersättning att sjukdomen har varit välinställd före resan.

Europeiska sjukvårdskortet

Vid resor i Europa bör man ta med sig det europeiska sjukvårdskortet som man får från FPA. Det ger rätt att få medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i ett EU- och EES-land och Schweiz. Med kortet får man vård på samma villkor och samma pris som lokala invånare.

Ta med recept och intyg

Ta med läkemedelsordinationerna (patientanvisning för elektroniska recept eller e-recept) på resan. Med dem kan du vid behov intyga att du har rätt att ta med dina personliga läkemedel på resan. Det är bra att även ta med en kort beskrivning av epilepsin och läkemedelsbehandlingen, som skrivs av läkaren.

Personer med svår epilepsi och som planerar en flygresa bör fylla i en så kallad MEDIF-blankett. Den behandlande läkaren lägger till sjukdomens art på blanketten och ger en rekommendation beträffande flygresan. Det slutliga beslutet fattas av flygbolagets luftfartsläkare. Flygbiljetten bekräftas först efter det. Skicka in blanketten till flygbolaget i god tid eftersom tilläggsutredningar kan krävas.

Transport av läkemedel

Ta med en tillräcklig mängd läkemedel i handbagaget. Incheckat bagage kommer inte alltid i tid till destinationen. Man bör även förbereda sig på eventuella förseningar under resan. Å andra sidan bör man packa en viss mängd läkemedel även i det incheckade bagaget i händelse av att handbagaget försvinner.

Många länder har begränsningar för vilka och hur mycket läkemedel man kan föra in i landet. Man kan få information om begränsningarna för införsel av läkemedel från landets ambassad, om det är fråga om läkemedel för flera månader. Även Finland har begränsningar för införsel av läkemedel. Vad gäller hemresan kan du kontrollera saken hos ditt apotek eller Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Läkemedelsrytm på resan och flyg med tidsskillnad

När de bekanta rutinerna bryts kan läkemedlen tas för sent eller glömmas bort på resan. Fundera i förväg på hur du ska komma ihåg att ta läkemedlen – kan telefonen eller ditt resesällskap påminna dig, eller finns det någon annan bra metod? Det är bra att veta vad man ska göra om man glömmer bort att ta läkemedlen.

Flyg med tidsskillnad orsakar ibland huvudbry vad gäller tiderna för intag av läkemedlen. Om du använder en lika stor dos läkemedel två gånger om dagen (morgon och kväll), är det i allmänhet inte särskilt svårt att upprätthålla läkemedelsrytmen. Vid behov kan man justera tiden för intag av läkemedlen med några timmar. Om du använder läkemedel tre gånger om dagen eller tar olika mängd läkemedel på morgonen och kvällen, kan det vara något svårare att justera intagen. Fråga vid behov om råd vid din vårdenhet.

Vilo- och måltidsrytm

Långa flygresor och tidsomställningen kan aktivera epilepsin. Det är därför viktigt att bibehålla sin välbekanta sömn- och måltidsrytm även när man reser. Man bör undvika stress genom att förbereda sig på förseningar och trängsel. Även ett bra resesällskap ger trygghet.

Säkerhetskontroll

Metallen i stimulatorapparater som används vi behandlingen av epilepsi utlöser ett larm i säkerhetskontrollen. För detta ändamål får man av tillverkaren ett kort som man bör ta med. Kortet påskyndar utredningen av orsaken till larmet. I vissa fall kan säkerhetskontrollanten använda förutom en visuell kontroll även en separat analysator för att kontrollera stimulatorapparaten. Då torkar man av apparaten med en provtagningsduk, som är en harmlös åtgärd.

​​​​

Uppdaterad  9.5.2019

Kyllä