Militärtjänstgöring

I samband med epilepsidiagnosen får man i allmänhet befrielse från värnplikten. Slutlig tjänsteduglighetsklass klargörs under uppföljningen.

​​

​Ett epilepsianfall eller nyligen diagnosticerad epilepsi leder i allmänhet till två års befrielse från värnplikten (tjänsteduglighetsklass E).

Om epilepsianfallen inte återkommer under den två år långa uppföljningen och läkemedelsbehandling pågår, kan en person med epilepsi sköta assisterande tjänstgöringsuppgifter, till exempel uppgifter inom stabs- eller underhållsområdet (tjänsteduglighetsklass B). Även en person som haft epilepsi under längre tid kan tillhöra tjänsteduglighetsklass B, om neurologen anser att det är tillräckligt sannolikt att hen inte får anfall under tjänstgöringen. Till samma tjänsteduglighetsklass hör efter två års uppföljning även de unga som har haft ett enskilt epilepsianfall som inte har lett till läkemedelsbehandling.

Sjukdom som ligger bakom epilepsin och eventuella andra symtom som är förknippade med epilepsin förutom anfall beaktas också i bedömningen av tjänstedugligheten.

Om epilepsianfall uppkommer under uppföljningen trots lämplig behandling, befrias personen från tjänstgöring under fredstid (tjänsteduglighetsklass C).

Tjänsteduglighetsklasser

  1. Stridande förband som ska klara av fältmässiga förhållanden
  2. Assisterande tjänstgöringsuppgifter, till exempel uppgifter inom stabs- eller underhållsområdet
  3. Befrielse från tjänstgöring under fredstid
  4. Uppskov
​​​

Uppdaterad  14.5.2019

Kyllä