Varför behandlas epilepsi?

Målet med behandlingen är anfallsfrihet utan några betydande biverkningar.

​​​​ Det är nödvändigt att behandla epilepsi eftersom upprepade epilepsianfall är förknippade med exempelvis:

  • ökad risk för olyckor
  • ökad risk för plötslig död
  • rädsla för anfall, vilket begränsar livet
  • depression
  • minnesstörningar
  • störningar i observations- eller uppmärksamhetsförmågan.

Dessa och andra symtom som beror på sjukdomen kan minska personens förmåga att klara sig i vardagen, såsom att motionera, uträtta ärenden och delta i samhällslivet.

Riskerna minskar om anfallen kan kontrolleras. På motsvarande sätt är riskerna klart större om anfallen upprepas.

Behandlingen av epilepsi innebär dock inte bara att behandla anfallen. Det är viktigt att även behandla andra eventuella problem i anslutning till epilepsin. Bland annat sinnesstämningen och sjukdomens påverkan på det sociala livet måste beaktas. Målet är att stöda och förbättra patientens funktionsförmåga på ett övergripande sätt.


Föregående sidaNäs​ta sida

 
Uppdaterad  9.5.2019

Kyllä