Operationsbehandling

Den primära behandlingen av epilepsi är alltid läkemedelsbehandling. Cirka 30 procent av patienterna får anfall trots lämplig läkemedelsbehandling. Operationsbehandling hjälper en del av personerna med svår epilepsi.

​​​​​​​Operationsbehandlingen riktas mot epilepsihärden

Epilepsikirurgi innebär att epilepsihärden avlägsnas eller isoleras kirurgiskt. Det är bra att börja utreda möjligheterna till operationsbehandling av epilepsi direkt då anfallen fortsätter trots försök med adekvat läkemedelsbehandling och anfallen i betydande grad försvårar patientens liv. Operationsbehandling kan vara ett alternativ särskilt för personer med fokal epilepsi.

Ett normalt fynd vid magnetundersökning utesluter inte nödvändigtvis möjligheten till operation. Patienten måste naturligtvis vilja bli opererad samt förstå riskerna och möjligheterna med en operation. Dessa risker och möjligheter undersöks individuellt vid den så kallade epilepsikirurgiska utvärderingen. Många gånger kan epilepsianfallen sluta helt efter operationsbehandlingen, ibland är effekten färre eller lindrigare anfall.

Vid alla universitetssjukhus kan man göra preliminära utredningar, såsom video-EEG-undersökningar. De egentliga epilepsikirurgiska bedömningarna och åtgärderna har i Finland koncentrerats till två center: Kuopio (KUS) och Helsingfors (HUCS).

Operationsbehandling av epilepsi kan förhindras om

  • man inte kan lokalisera eller begränsa utgångspunkten för anfallen i hjärnan tillräckligt noggrant
  • epilepsihärden finns i ett område som gör att operationen är förknippad med för stora skador eller risker.

Även svåra problem med den mentala hälsan och hög ålder kan begränsa patientens möjligheter att dra nytta av en operation.

Stimulatorbehandling kan stöda läkemedelsbehandlingen

Om operationsbehandling inte är möjlig är det ibland möjligt att lindra eller minska patientens anfall med vagusnervstimulering eller djup hjärnstimulering. Stimulatorbehandling håller sällan anfallen helt borta och den används som tillägg vid läkemedelsbehandling.

Stimulatorn ställs in med en dator i samband med kontrollbesöken.


Föregående sidaAvsnitte​t​

 


​​


Uppdaterad  14.5.2019

Kyllä