Egenvård

Egenvård innebär allt som den sjuka personen själv kan göra, så att hen ska må och klara sig bättre. I egenvården ingår även ett ansvar att själv följa upp sjukdomssymtomen och att ta hand om dig själv.

Förutom regelbunden, daglig läkemedelsbehandling främjar följande faktorer det egna välbefinnandet:

  • regelbundna levnadsvanor
  • varierad kost
  • tillräcklig sömn
  • motion och friluftsliv
  • undvikande av faktorer som ökar anfallsrisken.

I behandlingen av epilepsi är det fråga om ett jämställt kompanjonskap, med vars hjälp behandlingen blir framgångsrik. Därför är det viktigt att patienten får tillräckligt med information om sin sjukdom och behandlingsalternativen.

Det är viktigt att identifiera de faktorer som ökar anfallsrisken

Feber, vaknätter, fasta, stress och att glömma ta sina läkemedel ökar risken för anfall. För lite sömn eller oregelbundna levnadsvanor kan lätt utlösa ett epilepsianfall.

Andra faktorer som utlöser epilepsianfall är individuella. Ett exempel kan vara blinkande ljus vid vissa epilepsisyndrom. Identifiering och undvikande av individuella faktorer är en viktig del av egenvården.

Man ska även undvika att dricka mycket alkohol. Majoriteten av personer med epilepsi kan dricka måttligt med alkohol men sporadiskt.

Anvisningar för uppföljning av den egna hälsan och förberedelse inför mottagningsbesöken

Du säkerställer en fungerande behandling och får bästa möjliga anvisningar för behandling av symtomen om du gör följande:

  • Ta dina läkemedel regelbundet.
  • Informera din läkare om du får biverkningar av läkemedlet.
  • Anteckna dina anfall och eventuella biverkningar från behandlingen.
  • Beskriv anfallen (hur ser anfallet ut och hur känns det, hur framskrider återhämtningsfasen). Det underlättar en mer specifik diagnosticering av epilepsin och valet av läkemedelsbehandling.
  • Förbered dig för att tydligt rapportera symtomen på mottagningsbesöken och vid telefonkontakterna med den vårdande instansen.

Uppdaterad  9.5.2019

Kyllä