Epilepsi

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Läs om epilepsi hos vuxna, dess symtom och behandling. Bekanta dig med patientberättelser och hur det är att leva med epilepsi. Webbplatsen har byggts upp i samarbete med Epilepsiförbundet.

Information

Stöd

Egenvård

​​​​​​​​​​​
​​​​

Denna handbok är avsedd som hjälp för att leva med epilepsi. Den innehåller information om erfarenheter och känslor i anslutning till insjuknandet, tips om hur man söker information, reflektionsuppgifter om den egna situationen och metoder för att ta hand om de egna resurserna.

JAG HAR FÅTT EN EPILEPSIDIAGNOS - HUR GÅR JAG VIDARE?​

​​​​​​​​​​​
​​​​

Märker du att du grubblar över det förflutna eller oroar dig över framtiden? Vill du lära dig att förhålla dig till dig själv på ett vänligare sätt? Programmet för accepterande medveten närvaro hjälper dig att hitta ett nytt förhållningssätt till dina tankar och känslor.

TYYNI – ACCEPTERANDE MEDVETEN NÄRVARO (PSYKPORTEN)

​​​​​​​​​​​
​​​​

Lider du av sömnlöshet, vaknar du på nätterna eller har du svårt att somna? Läs informationen om sömnsvårigheter och gör övningarna för att övervinna sömnlösheten.

EGENVÅRD AV SÖMNLÖSHET (PSYKPORTEN)

​​​​​​​​​​​
​​​​

Vill du minska ditt drickande eller sluta dricka helt? Handboken om kontroll över drickandet är avsedd för alla som oroar sig för sitt alkoholbruk.

HANDBOK OM KONTROLL ÖVER DRICKANDET (PSYKPORTEN)​​