Vem kan donera organ?

Normala organ är lämpliga för organdonation och varken ålder eller bakomliggande sjukdomar behöver vara ett hinder för organdonation. Det viktigaste är givetvis att organet som ska doneras är friskt och möjliggör ett bra liv för den som tar emot organet. Majoriteten av transplantationerna i Finland görs från hjärndöda organdonatorer. Endast några få procent av njurtransplantationerna utförs från levande donatorer.