Organtransplantationsverksamheten i Finland

​​Organtransplantation är en etablerad behandlingsform för långt framskriden livshotande organsvikt. Transplantation är den bästa behandlingen när det gäller prognos, livskvalitet och kostnadseffektivitet. Det råder en ständig brist på lämpliga transplantationsorgan.