Juha berättar om sin organtransplantation

Erfarenheten av organtransplantation och hur det har påverkat livet.

Före operationen utreddes det om Juha var redo för en operation och om han kunde förbinda sig till en livslång behandling och medicinering. Familjen hjälpte honom att först anpassa sig till sjukdomen och sedan till bukspottkörtel- och njurtransplantationen.

Uppdaterad  7.8.2023

Kyllä