Stöd till organdonatorns närstående

Be om hjälp och ställ frågor som bekymrar dig.

 

På sjukhuset har anhöriga alltid möjlighet att prata och om de så önskar träffa en sjukhuspräst. Om det behövs, beroende på situationen och orken, finns det stöd att få dygnet runt från krisservicen i området. Att prata och lyssna – på de närståendes villkor – ger tröst. De närstående lämnas inte ensamma i sorgen.

Uppdaterad  7.8.2023

Kyllä