Förbundet för rörelsestörningssjukdomar

Förbundet för rörelsestörningssjukdomar är paraplyorganisationen för 17 lokala Parkinson-föreningar.

Parkinson-föreningarna ordnar mångsidig verksamhet på ett hundratal orter runt om i Finland. Programmet sträcker sig från motion till olika hobbygrupper. Förbundet för rörelsestörningssjukdomar är en expert på social- och hälsovårdssystemet och bevakar intressena för personer med rörelsesjukdomar och deras närstående. Förbundets personal ger råd i frågor som rör sjukdomen vid livets knutpunkter. Mer information om Förbundet för rörelsestörningssjukdomar hittar du via länkarna nedan.

Uppdaterad  10.8.2023

Kyllä