Vad beror narkolepsi på?

Narkolepsi orsakas oftast av skador på nervcellerna som producerar orexin i hjärnan.

Narkolepsi delas upp i klasserna narkolepsi typ 1 och typ 2, vars bakomliggande orsaker skiljer sig från varandra. Narkolepsi typ 1 är en autoimmun sjukdom. Orsakerna till narkolepsi typ 2 är mera oklara.

Vissa patienter med narkolepsi typ 2 kan ha en något sänkt orexinhalt utan att detta ändå orsakar kataplexi. Hos största delen av patienterna med narkolepsi typ 2 är orsaken till sjukdomen okänd.

Uppdaterad  27.12.2021

Kyllä