Vakenhetsstudier vid narkolepsi

Vid konstaterandet eller uppföljningen av narkolepsi behövs alltid olika vakenhetsstudier.

Vakenhetsstudierna är bland annat aktigrafi, sömnpolygrafi, sömnlatenstest eller MSLT, samt vakenhetsstudierna MWT och OSLER.

Uppdaterad  28.12.2021

Kyllä