Sociala förmåner för personer med narkolepsi

Personer med narkolepsi har rätt till olika ekonomiska eller andra fördelar som stöder arbets- och funktionsförmågan.

Varje neurologisk poliklinik har en rehabiliteringsinstruktör och/eller en socialarbetare tillgänglig som vid behov kan hjälpa till att reda ut förmånerna.

Du kan läsa om olika rättigheter och förmåner i Hälsobyns Rehabiliteringshus.

Uppdaterad  28.12.2021

Kyllä