Information om narkolepsi

Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som orsakar översömnighet. Till dess huvudsymptom hör trötthet dagtid och en tillhörande tendens att somna.

Narkolepsi kan börja i vilken ålder som helst, men vanligtvis bryter sjukdomen ut i tonåren eller i ung vuxen ålder. Narkolepsi delas upp i två kategorier: narkolepsi typ 1 och typ 2. Narkolepsi är också nära förknippat med en tredje sjukdom med översömnighet, idiopatisk hypersomni. Cirka 1/2 000 finländare lider av narkolepsi eller idiopatisk hypersomni.

Uppdaterad  27.12.2021

Kyllä