Läkemedelsbehandling av narkolepsins dagtrötthet

Man kan ofta avsevärt förbättra vakenheten dagtid med hjälp av läkemedelsbehandling.

Att hitta rätt läkemedel kan dock ibland ta tid och klarnar ofta endast genom experiment. Patienter med narkolepsi och under läkemedelsbehandling ska övervakas av hälso- och sjukvården.

Största delen av läkemedlen som används i behandlingen av narkolepsi omfattas av FPA:s särskilda ersättning. Läs mer om ersättning av narkolepsiläkemedel här:

Uppdaterad  28.12.2021

Kyllä