Läkemedelsbehandling av kataplexi vid narkolepsi

I behandlingen av kataplexi används bland annat antidepressiva medel, trots att inte finns någon depression. Natriumoxybat är ofta den mest effektiva behandlingen för kataplexi.

Läkemedelsbehandlingen av kataplexi väljs alltid individuellt. Oftast fungerar behandlingen bra. Ibland kan läkemedlens biverkningar förhindra deras användning.

Uppdaterad  28.12.2021

Kyllä