Varför har man ont i huvudet?

Nästan alla har någon gång huvudvärk. Egentliga huvudvärkssjukdomar, såsom migrän och spänningshuvudvärk, är vanligast. Huvudvärk är sällan ett symtom på en annan sjukdom.

I den här videon berättar neurologen Hanna Harno om vanliga huvudvärkssjukdomar.

Huvudvärk känns i hjärnans smärtcentrum, men budskapet kommer från andra ställen i hjärnan och från nervändar.

Olika sjukdomar orsakar olika typer av huvudvärk

Huvudvärkens karaktär varierar beroende på typen av huvudvärk och även individuellt. Den kan vara jämn, molande, pulserande, stickande eller skärande. Smärtan kan kännas i hela huvudet eller i en viss del av huvudet. Smärtan kan vara kontinuerlig eller varierande och kan vara kopplad till en viss tid på dygnet. Huvudvärk åtföljs ofta av andra symtom, såsom illamående, kräkningar, sensorisk sensibilisering, yrsel eller domningar, och ibland förlamningssymtom eller rastlöshet.

Diagnostiseringen av huvudvärk grundar sig vanligtvis på typiska symtom och en läkarundersökning

En beskrivning av huvudvärkens karaktär och associerade symtom är vanligtvis tillräckligt för att läkaren ska kunna avgöra vilken typ av huvudvärk det rör sig om. Vid behov kan orsaken till huvudvärken redas ut med hjälp av bilddiagnostiska undersökningar eller laboratorieundersökningar. Det är viktigt att hitta rätt huvudvärksdiagnos, eftersom behandlingen för olika typer av huvudvärk är olika. Det är bra att komma ihåg att en person kan lida av flera olika typer av huvudvärk. Om huvudvärk förekommer ofta kan en huvudvärksdagbok hjälpa till att reda ut vilken typ av huvudvärk det är fråga om. I vissa situationer bör man uppsöka vård snabbt.

Uppdaterad  9.8.2023

Kyllä