Smärtor i ansiktet

Värk i ansiktet kan orsakas av många olika saker, men ibland finns det ingen tydlig orsak. Återkommande smärtor i ansiktet som påminner om elektriska stötar kan bero på trigeminusneuralgi. Andra typer av smärtor i ansiktet är ännu vanligare.

Flera orsaker till smärtor i ansiktet

Smärta i ansiktet kan orsakas av en sjukdom i ögon, öron, näsa, hals eller bihålor. Den kan också orsakas av nervirritation, såsom trigeminusneuralgi, eller vara en annan typ av värk i ansiktet. Smärtor i ansiktet kan också orsakas av smärta i tuggmuskeln och käklederna. Ibland kan värk i ansiktet uppstå under ett anfall av klusterhuvudvärk.

Stickande och elstötslik trigeminusneuralgi

Trigeminusneuralgi kännetecknas av en ryckande och intensiv smärta på ena sidan av ansiktet, ofta i kind- eller hakområdet, som börjar plötsligt. Anfallen kan vara från några sekunder till några minuter och kan inträffa tiotals gånger per dygn.

En smärtattack kan utlösas till exempel av att röra vid ansiktet, raka sig, sminka sig eller tvätta håret. Kall luft, vind, ätande eller tandborstning kan också utlösa en serie smärtattacker.

I de flesta fall visar bilddiagnostiska undersökningar av hjärnan inte några avvikelser i trigeminusnervens banor, vilket innebär att orsaken till trigeminusneuralgin förblir oklar. Ibland kan man konstatera en nerv-blodkärlskontakt, där en krökning i ett blodkärl trycker på en gren av trigeminusnerven. Ibland kan ett inflammatoriskt plack hittas i hjärnstammen eller någon annanstans i trigeminusnervens bana hos en person med samtidig MS. Ibland uppstår smärtsymtom av typen trigeminusneuralgi efter t.ex. en tandåtgärd eller andra operationer och skador i ansiktsområdet.

Smärtor i ansiktet som inte är trigeminusneuralgi

Vid atypisk smärta i ansiktet kan smärtan vara en konstant molande värk utan korta, elstötslika smärtattacker. Smärtor i ansiktet kan ibland orsakas av en sjukdom som kräver behandling. Orsaken till smärtan och behovet av undersökningar bedöms av en läkare vid en hälsocentral eller en privatläkare, som vid behov konsulterar en neurolog. En tandläkare eller, vid behov, en mun- och käkkirurg kan hjälpa till med behandlingen av käkledssmärta och tandrelaterade orsaker.

Uppdaterad  9.8.2023

Kyllä