Migrän

Migrän har ett brett spektrum av symtom. I värsta fall tvingar den ensidiga huvudvärken dig att vila, du känner dig illamående och ljus och ljud gör att du känner dig obekväm. Ibland är migrän bara en lindrig, störande huvudvärk och överkänslighet för yttre stimuli.

Migrän är en vanlig orsak till huvudvärk. En av tio personer drabbas av migrän i något skede av sitt liv. Migrän är klart vanligare hos kvinnor än hos män. Den börjar vanligen i ungdomen, men kan debutera i alla åldrar. Dess aktivitet kan variera under hela livet.

Vad är migrän?

  • Vanligtvis ensidig, måttlig eller svår
  • Förknippad med ljuskänslighet och ljudkänslighet och/eller illamående och i vissa fall kräkningar
  • Motion gör den värre och vila lindrar smärtan.
  • Vanligtvis varar smärtfasen mellan fyra timmar och tre dygn, ibland längre.
  • Symtomen och deras intensitet varierar från person till person.
  • Vissa personer upplever övergående ömhet i hårbotten och stelhet i nacken i samband med huvudvärken.
  • Före ett migränanfall kan det förekomma föregripande symtom, såsom trötthet, gäspningar, sug efter viss mat, frossa etc. När migränvärken har gått över kan det förekomma efterverkningar som humörsvängningar, nedstämdhet, hyperaktivitet, trötthet.

Uppdaterad  9.8.2023

Kyllä