Läkemedel vid huvudvärksanfall

Huvudvärksanfall kan behandlas med antiinflammatoriska läkemedel eller paracetamol, medan migrän eller klusterhuvudvärk också kan behandlas med receptbelagda triptaner.

Om huvudvärken förekommer sällan, högst en gång i veckan, kan man lugnt använda anfallsläkemedel.

Alla läkemedel kan dock ge biverkningar om de används för mycket. Antiinflammatoriska läkemedel kan orsaka magirritation, utsätta för blödningar och skada njurarna. Paracetamol kan å sin sida belasta levern.

Regelbunden användning av antiinflammatoriska läkemedel och triptaner i mer än tre månader innebär en risk för läkemedelsutlöst huvudvärk. För att undvika denna risk bör användningen av antiinflammatoriska läkemedel och paracetamol begränsas till mindre än 15 dagar per månad. Användningen av triptaner (målstyrt läkemedel mot migrän) och kombinationsläkemedel med kodein och koffein samt tramadol bör begränsas till mindre än 10 dagar per månad. När mer än en produkt används för att behandla huvudvärk, bör samtidig användning begränsas ytterligare till mindre än 10 dagar per månad.

Uppdaterad  10.8.2023

Kyllä