Förebyggande läkemedel mot huvudvärk

Ett regelbundet intag av förebyggande läkemedel minskar och lindrar huvudvärk. Behovet av smärtstillande läkemedel minskar och livskvaliteten förbättras när huvudvärken inte dominerar livet.

Vem kan behöva förebyggande medicinering?

Om huvudvärken är frekvent, svår eller stör det normala vardagslivet kan det vara nödvändigt med regelbunden förebyggande medicinering mot huvudvärk. Forskning visar att förebyggande medicinering mot migrän eller huvudvärk i allmänhet används för lite och att man istället lätt överanvänder smärtstillande läkemedel. Icke-farmakologiska behandlingsalternativ är alltid en del av behandlingen av huvudvärk.

Din läkare planerar din förebyggande medicinering för dig individuellt, med hänsyn till din huvudvärkstyp, andra hälsotillstånd och medicineringar, samt din ålder och ditt kön.

Uppdaterad  7.1.2022

Kyllä