Klusterhuvudvärk

Klusterhuvudvärk är en sjukdom där svåra smärtattacker ofta förekommer runt ögat. Ögat kan också rinna och bli rött. Smärtattackerna behandlas med migränläkemedel och syrgasbehandling.

Vad är klusterhuvudvärk?

Ett typiskt kännetecken för klusterhuvudvärk (även känd som Hortons neuralgi) är att huvudvärken är ensidig och ofta lokaliserad runt ögat. Den kan kännas över ett större område på ena sidan, ibland också i ansiktet eller vid örat. Smärtan är svår eller mycket svår och varar mellan 15 minuter och 3 timmar om den inte behandlas. Under smärtdagar kan anfallen förekomma i genomsnitt mellan en och åtta gånger.

Klusterhuvudvärk debuterar vanligtvis i 20–40 års ålder och är vanligare hos män.

Hur behandlas klusterhuvudvärk?

För behandling av anfall vid klusterhuvudvärk används läkemedel mot migränanfall, dvs. triptaner. Ofta behövs ett så snabbverkande preparat som möjligt, vilket är anledningen till att de flesta använder en nässpray (zolmitriptan eller sumatriptan) eller subkutant sumatriptan.

Att andas 100 procent syre i 15 minuter med en tät mask som är särskilt utformad för behandling av ett klusterhuvudvärksanfall kan hjälpa lika väl som triptaner. I bästa fall kan syrgasbehandling ersätta behandlingen med anfallsläkemedel.

När triptaner tas flera gånger per dag är det nödvändigt att senast då påbörja syrgasbehandling och att påbörja förebyggande medicinering för att minska på användningen av triptaner. Riklig användning av triptaner kan orsaka läkemedelsutlöst huvudvärk och minska effektiviteten av syret.

När uppsöka läkare?

Om du misstänker att du har klusterhuvudvärk ska du tala med din läkare. Om huvudvärken är frekvent och huvudvärksserien inte verkar ta slut lönar det sig att påbörja förebyggande medicinering (t.ex. verapamil). Du kan försöka bryta serien med en kort kortisonkur. Kontinuerlig användning av kortison är inte ändamålsenligt och kan orsaka allvarliga hälsoproblem, såsom benskörhet och förlamning av binjurebarken.

Uppdaterad  9.8.2023

Kyllä