Tillbaka till arbetet efter en hjärnskada

Efter en lindrig hjärnskada är prognosen för återgång till arbetet god: majoriteten av patienterna återgår till arbetet inom ett par månader. Vid långvariga symtom och svårare skador kan det till exempel behövas yrkesinriktad rehabilitering.

Återgång till arbete efter en hjärnskada kräver samarbete mellan olika aktörer samt tillräcklig uppföljning och möjligheten att se över och ändra planen.

En svår hjärnskada kan hindra dig från att hitta ett avlönat arbete. Även då är det bra att hitta möjligheter att leva ett aktivt och meningsfullt liv, till exempel genom att delta i volontärarbete eller någon annan verksamhet.

Uppdaterad  3.8.2023

Kyllä