Rehabiliteringsformer vid hjärnskador

Rehabilitering efter hjärnskada kan till exempel omfatta olika former av terapi eller yrkesinriktad rehabilitering.

Planeringen och genomförandet av rehabiliteringen baseras på rehabiliteringsklientens individuella behov. Rehabiliteringen planeras på ett klientorienterat och multidisciplinärt sätt. Rehabiliteringen finansieras och organiseras av många olika organisationer, såsom FPA, arbetspensionsanstalter, försäkringsbolag och kommuner. Du hittar mer information via följande länk:

Rehabiliteringen kan omfatta följande delområden:

Uppdaterad  3.8.2023

Kyllä