Instanser som svarar för utkomsten vid hjärnskada

En funktionsnedsättning och nedsättning av arbetsförmågan får inte orimligt dra ner på inkomsterna. Det är viktigt att kartlägga möjliga tjänster och ekonomiskt skydd.

Utkomstskyddet ordnas i regel av FPA, arbetspensionsanstalter, försäkringsbolag, kommuner samt arbets- och näringsbyråer. Du kan ansöka om förmåner enligt förutsättningarna för beviljande. Mer information fås bland annat av sjukhusets socialarbetare.

Uppdaterad  3.8.2023

Kyllä