Traumatisk subaraknoidalblödning, alltså traumatisk SAB

En traumatisk subaraknoidalblödning uppstår som en blödning på hjärnans yta, under spindelvävshinnan.

Bilden visar blod på hjärnans yta i vitt, mellan hjärnvindlingarna i hjärn-ryggmärgsvätskan.Om blödningen från en skallskada uppstår i cerebrospinalvätskan kallas detta traumatisk subaraknoidalblödning eller traumatisk SAB (på latin: haemorrhagiasubarachnoidalis, på engelska traumatic subarachnoid haemorrhage).

Spindelvävshinnan, det vill säga araknoidea omger ryggmärgen och hjärnan som en tätt sluten påse på ytan av hjärnvindlingarna, och hjärn-ryggmärgsvätskan cirkulerar runt hjärnan och ryggmärgen i denna påse. Ryggmärgsvätska bildas ständigt i bland annat hjärnventriklarna inne i hjärnan, och vätskan flödar normalt in från hjärnan genom hjärnventrikelsystemet, släpps ut runt hjärnan och återabsorberas slutligen tillbaka till blodcirkulationen.

Uppdaterad  3.8.2023

Kyllä