Akut blödning under skallbenet, akut subduralblödning

En akut subduralblödning orsakas av en bristning i venerna mellan hjärnan och hårda hjärnhinnan. De är vanligast hos äldre personer.

Tvärsnittsbild av en stor akut subduralblödning (vit) som trycker på hjärnan och hjärnventrikeln.Tunna blodkärl, så kallade bryggvener, löper från hårda hjärnhinnan, som är tätt fäst vid benets inre yta, till hjärnans yta. Om hjärnan rör på sig och en sådan ven brister, uppstår det en blödning mellan hjärnans yta och hårda hjärnhinnan. Detta kallas en blödning under skallbenet, det vill säga subduralblödning (på latin hematoma subdurale, på engelska subdural haematoma).

Subduralblödningar är vanliga hos äldre personer som har druckit mycket alkohol under en längre tid, eftersom åldern eller alkoholkonsumtionen gör att hjärnan krymper och lämnar mer utrymme omkring sig. Dessutom ökar blodförtunnande läkemedel eller trombocythämmande läkemedel risken för blödning. En skallskada som leder till en subduralblödning kan också orsaka hjärnkontusioner.

Uppdaterad  15.3.2022

Kyllä