Förebyggande av hjärnskada

Den viktigaste behandlingen av hjärnskador är att förebygga dem.

Med förebyggande åtgärder kan man påverka uppkomsten av hjärnskador. Att öka medvetenheten om hjärnskador är viktigt för att man ska kunna förhålla sig realistiskt till riskfaktorerna och konsekvenserna.

Hjärnskador kan förebyggas på många olika sätt. De viktigaste förebyggande åtgärderna är inriktade på att minska på alkoholkonsumtionen, förbättra trafik- och motionssäkerheten samt minska risken för fallolyckor bland äldre människor.

Uppdaterad  2.8.2023

Kyllä