Anvisning för uppföljning vid hjärnskakning och lindrig hjärnskada

Syftet med uppföljningsanvisningarna är att identifiera sällsynta allvarliga efterverkningar efter den första uppföljningen.

Anvisningen baseras på God medicinsk praxis-rekommendationen för Hjärnskador (2017). Du kan öppna den utskrivbara versionen av anvisningen längst ned på sidan.

Skriftlig anvisning:

Du har undersökts och/eller övervakats på grund av en huvudskada eller hjärnskakning. Du konstaterades inte ha någon betydande hjärnskada, så utskrivningen ansågs säker.

Uppdaterad  2.8.2023

Kyllä