Hjärnskador

Hjärnskador klassificeras som lindriga, medelsvåra och svåra hjärnskador. Hjärnskakning är den vanligaste typen av hjärnskada och har lindriga symtom. Ibland har en huvudskada allvarligare konsekvenser än en hjärnskakning.