Hjärnans struktur och funktion

Hjärnan har en höger och en vänster hjärnhalva, en lillhjärna och en hjärnstam. Storhjärnan är indelad i fyra lober: pannloben, tinningloben, hjässloben och nackloben.

Olika funktioner är koncentrerade till olika områden i hjärnan. Funktionerna kan dock inte exakt lokaliseras till ett visst hjärnområde, eftersom hjärnan funktionellt sett består av olika neurala nätverk.

Hjärnans olika delar och deras placering. 

Den funktionella strukturen hos hjärnhalvorna är inte symmetrisk

Den vänstra hjärnhalvan (när en person är högerhänt) är specialiserad på att bearbeta tal. Vi kan skilja på områdena för talproduktion och talförståelse i dess struktur. Den högra hjärnhalvan hanterar på liknande sätt visuell perception, rumsliga relationer och riktningsbedömningar. De olika hjärnområdena samarbetar tätt. När vi till exempel talar anpassar hjärnan ordvalet, kontrollerar hur saken fortskrider, väljer ansiktsuttryck och tonläge för att matcha hjärnans känslomässiga tillstånd. Samtidigt kan våra hjärnor observera omgivningen och lyssnarnas reaktioner på det vi säger.

Uppdaterad  31.7.2023

Kyllä