Första hjälpen vid epilepsianfall som grumlar medvetandet (fokala anfall med medvetandepåverkan)

Under anfallet verkar personen förvirrad och omedveten om sin omgivning. Hen kan upprepa en viss rörelse, såsom gnugga händerna, plocka med kläderna eller smacka.

1. Håll dig nära personen som får ett anfall och försök vid behov att försiktigt vägleda personen så att hen inte skadar sig själv. Anfallet varar vanligtvis bara några minuter.

2. Försök inte hindra personen från att röra sig, eftersom hen sannolikt kommer att göra motstånd.

3. Låt anfallet gå över av sig själv. Om detta inte sker inom 5 minuter, ring nödnumret.

4. Se till att personen har återhämtat sig ordentligt, svarar på frågor och vet vart hen ska innan du lämnar personen.

Ring nödnumret om personen har skadats under anfallet. Om du inte är säker på vad du ska göra, ring 112.

Uppdaterad  4.8.2023

Kyllä